< Pielęgniarka Pielegniarka

MIAŻDŻYCA

 

Miażdżyca jest to choroba dużych oraz średnich tętnic. Polega ona na odkładaniu się w ścianach tętnic złogów lipidowych. Złogi te zmniejszają przekrój naczyń powodując ograniczenie ilości przepływającej przez nie krwi i powstawanie ognisk zapalnych.
 

Odkładanie się cholesterolu w ścianie tętnic jest tym większe im wyższe jest stężenie cholesterolu w surowicy . Pożądany poziom cholesterolu wynosi 200 mg/dl.
 

Cholesterol we krwi krążącej występuje w kilku frakcjach o zróżnicowanych właściwościach
pod względem wywołania miażdżycy.
 

Najbardziej szkodliwym jest cholesterol ,który krąży w lipoproteinach oznaczamy symbolem LDL tzw.”zły cholesterol”. Istnieje we krwi także” dobry cholesterol” oznaczany HDL.

Zaleca się aby pierwszą kontrolę poziomu cholesterolu wykonać w 20 roku życia i następnie powtarzać co pięć lat. Z wiekiem badania trzeba wykonywać częściej .