OPATRUNKI I ZDJĘCIE SZWÓW

Zmiana opatrunku w domu pacjenta jest to zabieg polegający na ocenie i oczyszczeniu rany oraz na założeniu nowego opatrunku.

Jeżeli na ranie są założone szwy i wymagają zdjęcia, również wykonujemy taką usługę. 

Ponadto zajmujemy się prowadzeniem i instruowaniem rodziny, jak należy postępować z trudno gojącymi i przewlekłymi ranami.