TOALETA

Niewątpliwie ważną rzeczą jest zachowanie higieny osobistej. U chorego jest to szczególnie ważne i istotne.

Pielęgniarki są osobami, które najlepiej wiedzą w jaki sposób, czyli bezbólowo i sprawnie, wykonać ten zabieg. Ze względu na stan chorego najczęściej jest on wykonywany w łóżku.